Privacy Policy

Privacy beleid van Eventree

In deze privacy policy wordt uitgelegd wat het beleid van Eventree is ten aanzien van de bezoekers van onze website (https://eventree.nl) en onze klanten, dit zijn de organisatoren van evenementen.

Bezoekers van evenementen die een ticket kopen met behulp van onze applicatie en meer willen weten over de verwerking van hun persoonsgegevens dienen contact op te nemen met de organisator van het evenement. Met de organisator van het evenement hebben wij een verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst kun je inzien als je op de volgende link klikt: verwerkersovereenkomst

Eventree stelt organisatoren van evenementen in staat om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, zoals jouw naam, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer, adres, jouw interesses en je aankopen van tickets. Daarnaast kunnen organisatoren analytische en tracking cookies plaatsen in de ticketshop. Of de organisator van het evenement van deze mogelijkheden gebruik maakt dien je ze zelf te vragen. 

In de ticketshop maakt Eventree alleen gebruik van functionele cookies om het kaartverkoop proces goed te laten verlopen. En we sluiten met de organisator een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Hierin leggen we vast hoe de persoonsgegevens, die de organisator van jou verkrijgt, door ons worden beschermd en beveiligd.

Nieuwsbrieven

Indien een bezoeker van evenementen (de ticketkoper) besluit om zich in te schrijven op onze mailinglijst, zal hij/zij e-mails ontvangen met onder andere bedrijfsnieuws, updates, verwante product- of serviceinformatie of informatie over aanstaande evenementen of evenement gerelateerde merchandising. Deze e-mails kunnen gepersonifieerd zijn aan de hand van jouw aankopen en website navigatie in het verleden. Voor het geval dat Gebruiker zich op een bepaald moment wil uitschrijven om in de toekomst geen e-mails meer te ontvangen, heeft Eventree onderaan elke e-mail gedetailleerde uitschrijvingsinstructies opgenomen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is, tenzij de wet een kortere bewaartermijn voorschrijft. Als jij je inschrijft op onze nieuwsbrief zullen wij jouw e-mailadres bewaren totdat jij je  uitschrijft.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als je op onze site een contactformulier invult, of een account aanvraagt, wanneer je met ons chat, je inschrijft voor onze nieuwsbrief of contact opneemt met onze helpdesk dan laat je persoonsgegevens achter bij Eventree. Naast de persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, registreren we ook je activiteit op onze site, je IP-adres, de internet browser en het device waarmee je onze site bezoekt. De verwerking van je persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van privacy. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met ons privacy beleid. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de internetomgeving

Het versturen van e-mails

Het verzorgen van de (financiële) administratie

Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Het beheren van onze relaties (CRM).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Waarom?

Je verstrekt natuurlijk persoonsgegevens omdat je een account wilt aanmaken en evenementen gaat organiseren met behulp van Eventree, of je wilt tickets aanschaffen, maar ook omdat je een vraag hebt of tegen een probleem aan loopt. Jouw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om je te helpen bij het oplossen van problemen of om je goed te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten van Eventree. Om onze website, onze applicatie en onze service te verbeteren analyseren we ook gegevens en het gedrag op onze website. 

Cookies

Als je onze website bezoekt, stuurt onze server een “cookie” naar je computer. Een cookie is een klein tekstbestand, dat je bekend maakt bij je volgende bezoek aan onze website. We gebruiken zowel functionele als analytische als tracking cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert, met behulp van analytische cookies kunnen we je gedrag op onze website volgen en door tracking cookies kunnen we je online advertenties tonen, zodat je eraan herinnerd wordt voor Eventree te kiezen. 

Delen van persoonsgegevens

Eventree zal je gegevens niet aan derden verkopen en niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Bescherming van je privacy

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren. 
Het is ten alle tijden mogelijk om je af te melden voor nieuwsbrieven of mailingen, maar afmelden kan ook het ongewenste effect hebben dat belangrijke informatie over het functioneren van Eventree niet aankomt. Wil je dat we je persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, neem dan schriftelijk contact met ons op. Ons adres is Eventree, Nijbracht 122, 7821 CE te Emmen. Binnen 30 dagen passen wij je gegevens aan.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jouw te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen. Alle personen die namens Eventree van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Wijziging Privacy beleid

Eventics behoudt zich het recht voor om haar Privacy beleid aan te passen conform de geldende privacyregels. Op onze website vindt je steeds de meest recente versie van ons Privacy beleid.

Contact

Als je vragen hebt over ons privacy beleid of als je wilt dat we gegevens verwijderen of anonimiseren, neem dan contact met ons op.